İnsanlar neden çalışmaya ihtiyaç duyar.

İnsanlar geçimini sağlamak için paraya para içinde çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Çalışan insanların büyük bir çoğunluğu bu amaca hizmet etmektedir. Tabi bunun dışında da çalışmak için sebepler vardır.  Genel olarak çalışma sebeplerini sıralayacak olursak;

  • Geçimini sağlamak için çalışmak
  • Boş durmamak için çalışmak
  • Sosyalleşmek için çalışmak
  • Kendini ispatlamak için çalışmak

Bu sebeplerde arttırtılabilir. Ancak bizim burada değineceğimiz nokta kimin niçin çalıştığı değil, çalışma sebeplerinin kişinin çalışmasına nasıl yansıdığını inceleyeceğiz. 

Kendinizi boş durmaktan sıkılan bu sebeple çalışan birinin yerinde hayal edebiliyor musunuz, Büyük ihtimalle para veya geçim sıkıntısı yoktur bu kişinin. Sadece sıkıldığı için bir uğraş istemektedir. Belki çalışacağı iş yerindeki bir aylık kazancı onun bir günlük harcadığı para bile değildir. Ama bu sebeple çalışan insanlarda hep olmuştur. İstisnalar hariç ama bu sebeple çalışanlar genelde belirli bir süre sonra ya işin zor kısmına denk geldiğinde, ya da belirli bir süre geçtikten sonra aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığında, veya kendine göre başka bir sebep bularak işten ayrılacaktır. 

Diğer sebeplerle çalışanlardan da istisnalar her zaman olabilir ama sosyalleşmek için çalışan yeterince sosyalleştiği zaman veya sosyalleşmek için artık çalışmaya ihtiyaç duymadığında artık çalışması için bir sebep kalmayacaktır. 

Kendini ispatlamak için çalışan biri ise kendini ispat etmede tatmin olduğu noktada artık çalışmak ona bir anlam ifade etmediğinden verimli olmayacaktır. 

Özetle bir kişinin ne için çalıştığı onun çalışma şekline de yön vereceği kanaatindeyim. Bu konuda da en verimli ve istikrarlı çalışanların geçimini sağlamak veya yaşam kalitesini yükseltmek gibi bir amacı olan insanların daha verimli olduğuna ve geleceğe yönelik daha güven verdiği kanaatindeyim.

İşini en iyi yapan çalışanlarla çalışmanız dileklerimle.